DESINFEKCE - DESINSEKCE - DERATIZACE

Krátce o firmě

Firma TRAVIČ poskytuje široké portfolio služeb spadajících do oblastí DEZINFEKCE (ničení choroboplodných zárodků fyzikálními nebo chemickými prostředky), DEZINSEKCE (odhmyzování) a DERATIZACE (hubení hlodavců). Sídlí v malé obci na Hané a působí na území celé Moravy. Svojí činností navazuje na firmu Petr Skopal Desinfekce – desinsekce - deratizace, která funguje již od r. 1992.

TRAVIČ je od členem Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z.s. Získal osvědčení o odborné způsobilosti, povolení výkonu veterinárních asanačních činností DDD od Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, pravidelně se účastní republikových školení a kurzů. Spolupracuje s odborníky s dlouholetou praxí i s orgány KHS.

Proč si vybrat TRAVIČE?

  • pracuje profesionálně, v souladu se zákony a předpisy
  • používá moderní technologie i osvědčené postupy
  • hledá řešení nejvhodnější pro Vaši situaci
  • je flexibilní, vstřícný a diskrétní